top of page

Het kanaal Almelo - Nordhorn

Een nieuw begin

Recreatie

De vele cultuurhistorische en landschappelijke elementen van het kanaal Almelo-Nordhorn hebben er toe geleid dat de werkgroep "Water" van de "Stichting Cultuurhistorische Evenementen Almelo" (CHE) zich beijvert om het kanaal Almelo-Nordhorn de ruggengraat te doen worden bij het ontwikkelen van het recreatieve gebruik van dit plm. 3000 ha. grote gebied aan weerszijden van dit kanaal.

Daartoe kwamen in opdracht van de CHE-werkgroep "Water" een tweetal interessante rapportages tot stand, t.w. "Kanaal Almelo-Nordhorn een kanaal met toekomst" en "Driedubbel pleidooi voor vorming cultuurhistorisch landschapspark kanaal Almelo-Nordhorn", beiden vervaardigd door medewerkers van de Universiteit Twente.

Kanalenvisie

Mede op sterk aandringen van de werkgroep "Water" is het weer bevaarbaar maken van het kanaal opgenomen in de studie "Kanalenvisie Twente/Grafschaft Bentheim", uitgevoerd in opdracht van de Regio Twente en de Landkreis Grafschaft Bentheim. Ook de ANWB is bij dit project betrokken, alsmede de "Verein Graf Ship" in Nordhorn die zich sterk inzet voor het weer bevaarbaar maken van de oude veenkanalen in de Grafschaft Bentheim, waardoor ook nieuwe mogelijkheden voor bovenregionale toervaart ontstaan.

Geraadpleegde literatuur

Goïnga, Kl., "100 jaar kanaal Almelo-Nordhorn", 1989;
Provincie Overijssel, "De botanische waarden van het kanaal Almelo-Nordhorn", 2002;
De in de tekst genoemde rapportages/onderzoeken:
Werkgroep Water CHE, "Kanotochten in de heerlijkheid Almelo en omstreken", 2004.

Please reload

bottom of page